#030: Najlepsze praktyki w zatrudnianiu i zatrzymywaniu pracowników - Joanna Pawlik z Hays

Poza Prawem Episode 30

Created with Sketch.